เรียนต่อออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศจุดหมายปลายทางที่นักเรียน นักศึกษาจากทั่วโลกเลือกไปเรียนต่อ นอกจากเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ยังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และที่สำคัญใครที่ไปเรียนต่อออส ทำงานนอกเวลาได้อย่างถูกกฎหมาย การเรียนต่อออสเตรเลียจึงได้ประสบการณ์มากมาย ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่น่าจดจำไปตลอดชีวิต

เหตุผลที่ควรเรียนต่อออสเตรเลีย

1.ระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับโลก เพราะระบบการศึกษาของออสเตรเลียอยู่ในอันดับ 9 ของโลกในการประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของ Universitas 2020 U21 Ranking of National Higher Education Systems นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่รู้จักกันในชื่อ Group of Eight รวมทั้งเรามักจะเห็นมหาวิทยาลัยหลายแห่งจากออสเตรเลียอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกเสมอ เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เอาจริงเอาจริงกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก การเลือกไปเรียนต่อออสเตรเลียจึงเป็นทางเลือกระดับคุณภาพ

2.ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ที่นี่จึงเป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกนิยมมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

3.มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย

ออสเตรเลียมีการเปิดสอนหลายหลักสูตรตั้งแต่คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น ไปจนถึงหลักสูตรปริญญาครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของเหล่านักเรียนนักศึกษาแน่นอน

4.เรียนต่อออส ทำงานระหว่างเรียนได้

มาถึงเหตุผลที่น้อง ๆ นักเรียนหลายคนชื่นชอบ คือ นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานพิเศษเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยระหว่างที่เปิดเทอมสามารถทำงานได้สูงสุด 40 ชั่วโมง ต่อ 2 สัปดาห์ และทำได้แบบไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดเทอม

5.ความหลากหลายของวัฒนธรรม

นอกจากใคร ๆ ก็อยากไปเรียนต่อออสเตรเลียแล้ว ที่ประเทศออสเตรเลียยังมีชาวต่างชาติอพยพมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และทุกคนสามารถแสดงออกทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาได้อย่างเปิดเผย การมาเรียนต่อออสเตรเลียจะทำให้เราได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ มากมาย

6.คุณภาพชีวิตดี

เมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ ๆ ออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำ ในขณะที่คุณภาพชีวิตดีและทันสมัยมาก มีระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งที่สะดวกสบาย เทคโนโลยีก้าวหน้า และเป็นอีกประเทศที่มีการก่ออาชญากรรมระดับต่ำ

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Primary and Secondary Education)

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย จะมีทั้งแบบ Day School หรือไปเช้ากลับเย็น และ Boarding School หรือโรงเรียนประจำ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน และโรงเรียนสหศึกษาอีกด้วย ซึ่งโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Year 7 หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ของประเทศไทย โดยนักเรียนต้องมีต้องผ่านการเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนภาษา หรือการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ ส่วนในระดับประถมจะพิจารณาเป็นกรณีไป
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียจะไม่มีการสอบเข้า แต่จะใช้คะแนนในช่วงระดับ Year 11-12 มายื่นเพื่อใช้สมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ (Vocational Education and Training: VET)

การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ คือ วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education: TAFE) โดยจะเน้นการฝึกภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนไปใช้ทำงานได้จริง ซึ่งมีสาขาให้เลือกเรียนมากมาย เช่น การออกแบบ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากไทย และอยากมาเรียนต่อออสเตรเลีย สามารถเลือกเรียนหลักสูตร VET นี้ได้ โดยหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตร (Certificates I, II, III, IV) อนุปริญญา (Diploma) และอนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diplomas)

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Studies)

ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยกว่า 43 แห่ง ตั้งอยู่ในหลายรัฐ ทำให้มีตัวเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนมากขึ้น โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 5 ระดับขั้น

  • ระดับอนุปริญญา (Associate Diploma) หลักสูตรเพื่อเสริมทักษะของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ยื่นสมัครเรียนต่อปริญญาตรีได้ มีระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย
  • ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree / Undergraduate) หลักสูตรปริญญาตรีในออสเตรเลียเปิดทำการสอนหลากหลายวิชา ได้แก่ law, Engineering, Accounting และ Business เป็นต้น โดยใช้เวลาเรียน 3-4 ปี
  • ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (Post Graduate Diplomas / Graduate Diplomas) หลักสูตรสำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี และต้องการต่อยอดความรู้โดยลงลึกเฉพาะทางในสาขาเดิม สามารถนำไปใช้เรียนต่อระดับปริญญาโทได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ระดับปริญญาโท (Master’s Degree / Graduate) หลักสูตรปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 1-2 ปี จะมีทั้งแบบ Coursework (เรียน สอบ ทำวิทยานิพนธ์) Thesis (เน้นการวิจัยเป็นหลัก) และแบบ Coursework + Thesis
  • ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree, Ph.D.) มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะเน้นการทำโครงการวิจัยเป็นหลัก

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS)

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่ออสเตรเลียมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียกว่า English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั่วไปเช่น ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อหรือเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) เป็นต้น

สำหรับใครที่สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สามารถสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำจาก New Ambitions เอเจนซี่เรียนต่อออสเตรเลียประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่เชี่ยวชาญในการส่งนักเรียน นักศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนการเรียนต่อครบจบในที่เดียว

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.