หลักสูตร Diploma Australia สายอาชีพของออสเตรเลีย

ทำความรู้จักหลักสูตร Diploma

หลักสูตร Diploma เป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องเรียนในระดับปริญญา โดยเน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เรียนทั้งทฤษฎีควบคู่กับปฏิบัติ หลักสูตร Diploma เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเรียนสายอาชีพและการฝึกอบรม Vocational Education and Training (VET) เทียบกับการศึกษาในประเทศไทยจะอยู่ในระดับ ปวช. ปวส. นั่นเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทันที โดยหลักสูตร Diploma มีหลายระดับ ดังนี้

ประเภทของหลักสูตร Diploma

 • Certificate I, II, III และ IV หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนแบบทฤษฎี ไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนจาก Certificate I เท่านั้น สามารถเริ่มเรียนระดับอื่นได้ 
 • Diploma หลักสูตรที่เทียบเท่าวุฒิปริญญาตรี 1 ปี ระยะเวลาทั่วไปของหลักสูตรคือ 1-2  ปี เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยมักเรียนเพื่อหาความเป็นตัวเองก่อน แล้วจึงเลือกระหว่างทำงานกับโอนหน่วยกิตเรียนต่อปริญญาตรี
 • Advanced Diploma หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง เป็นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการปฏิบัติสำหรับงานที่ใช้ทักษะขั้นสูง มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 1-3 ปี 
 • Graduate Diploma หลักสูตรสำหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีและอยากได้ทักษะสายอาชีพเพิ่มเติม ระยะเวลาหลักสูตรตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี

หลักสูตร Diploma australia ดีอย่างไร?

 • หลักสูตร Diploma เทียบเท่ากับวุฒิปริญญาตรี 1 ปี สามารถเทียบโอนหน่วยกิต (Pathway) เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียชั้นปี 2 ได้เลย
 • ค่าเรียนหลักสูตร Diploma australia ถูกกว่าค่าเรียนปริญญาตรี โดยค่าเรียนเฉลี่ยต่อปีเริ่มต้น 7,000 AUD หรือ 160,000 บาท ต่อคอร์สเรียน
 • บางหลักสูตร Diploma มีฝึกงานด้วย ทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานไปพร้อมกับการเรียน
 • เรียนจบแล้วได้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร สามารถนำไปประกอบวิชาชีพที่อยากทำได้
 • ผู้ที่เรียนระดับปริญญาต่อ ในระหว่างที่เรียนสามารถใช้วุฒิระดับ Diploma มาสมัครงาน Part-time ได้ ซึ่งมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเดิม
 • ระยะเวลาของการเรียนไม่นาน ส่วนใหญ่ 1 ปีจบ
 • เรียนเพียง 2-3 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น สามารถนำเวลาว่างที่เหลือไปทำงาน Part-time ได้

เรียนหลักสูตร Diploma australia ทำงานต่อได้ไหม?

สำหรับนักเรียนต่างชาติหลังจากจบหลักสูตร Diploma ไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จะไม่สามารถขอ Post Study Work ได้ แต่หากเรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการ หรือเรียนในระดับที่สูงขึ้น เช่น เรียนหลักสูตร Diploma 2 ปีที่ออสเตรเลียในสาขาที่เป็นที่ต้องการหรือกำลังขาดแคลนในตลาดแรงงาน และมีผลการเรียนหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด สามารถขอวีซ่า Post work 485 เพื่อหาประสบการณ์ทำงานต่อที่ออสเตรเลียได้อีก 18 เดือน โดยขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หลักสูตร Diploma เหมาะกับใคร?

 1. เหมาะกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับม.6 (Year 12) แต่ยังไม่พร้อมเรียนต่อปริญญาตรี ต้องการค้นหาความสนใจของตัวเองในต่างประเทศ
 2. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับม. 4-5 (Year 10-11) ก็สามารถเรียนหลักสูตร Diploma australia ได้ แต่ต้องเข้าเรียนระดับ Certificate 1-2 ปีก่อน
 3. เหมาะกับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีที่ต้องการเรียนสายวิชาชีพเพิ่มเติม
 4. ผู้ที่มีผลภาษาอังกฤษขั้นต่ำ IELTS 5.5

เรียนหลักสูตร Diploma australia ที่ไหนดี?

Australian National Institute Of Business and Technology (ANIBT)

สถาบันใจกลางเมืองเมลเบิร์นที่เปิดสอนสายอาชีพหลายสาขา เน้นการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการและการประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยหลักสูตร Diploma ของ ANBT มีดังนี้

 • Aged Care & Community Services หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบได้ โดยอาชีพลูกจ้างดูแลเด็กและผู้สูงอายุเป็นที่ต้องการสูงมาในประเทศออสเตรเลีย หากน้อง ๆ คนไหนที่ชื่นชอบในการดูแลผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุสามารถเริ่มเรียนคอร์สนี้ได้
 • Business
 • Commercial Cookery หลักสูตรการทำอาหารและการโรงแรม เหมาะสำหรับคนที่สนใจด้านการทำอาหาร เพราะจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมอาหาร การทำอาหาร การจัดการในห้องครัว การจัดการทีม โดยเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อเตรียมเป็นเชฟ เจ้าของหรือผู้จัดการธุรกิจด้านอาหารและงานบริการ
 • Patisserie หลักสูตรการประกอบขนมอบ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบการทำขนม โดยจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง

Canterbury Education Group (CEG)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท และหลักสูตรสายอาชีพในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยหลักสูตร Diploma ของ CEG มีทั้งหมด 3 หลักสูตรดังนี้

 • Business หลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ภาวะการเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ โดยสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานระดับหัวหน้าที่ต้องวางแผนงาน ดูแลการทำงานของทีมให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
 • IT หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่มาแรงในตลาดแรงงานทั่วโลก และได้รับความนิยมในระดับมหาวิทยาลัย
 • Commercial Cookery & Hospitality หลักสูตรการทำอาหารและการโรงแรม ได้เรียนรู้ตั้งแต่การประกอบอาหาร การจัดการในห้องครัว ตลอดจนการบริหารจัดการด้านโรงแรม การจัดการทีม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในวงการอาหารและการโรงแรม เช่น เชฟ หัวหน้าเชฟ ผู้จัดการโรงแรม เป็นต้น

เรียกว่าหลักสูตร Diploma australia เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ออสเตรเลียที่น่าสนใจไม่แพ้หลักสูตรอื่นๆ เลย น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนรู้ด้านสายอาชีพ อยากเรียนรู้การทำงานจริง ลิสต์หลักสูตรนี้ไว้ในใจได้เลย แต่ถ้าอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากรู้จักหลักสูตรนี้เพิ่มมากขึ้น สามารถติดต่อพี่ๆ NAICE มาได้เลย!

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.