เรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

เชื่อว่าการเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศเป็นเป้าหมายของใครหลาย ๆ คน ทั้งเรียนเพื่อต่อยอดความรู้เดิม เรียนเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ หรือเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งประเทศออสเตรเลียก็เป็นประเทศยอดนิยมในการเรียนปริญญาโท เพราะมีหลักสูตรครอบคลุมทุกสาขา มีรูปแบบการเรียนให้เลือกเรียนเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนที่สุด

ทำไมต้องเรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ เพราะนอกจากออสเตรเลียจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอยู่หลายแห่ง มีระบบการศึกษาที่ดี คุณภาพชีวิตของประชากรดี และที่สำคัญยังมีกฎหมายที่เอื้อให้นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ เรียกได้ว่าหากตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทออสเตรเลีย น้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หาจากที่อื่นไม่ได้

รูปแบบการเรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

ปริญญาโทออสเตรเลีย มีรูปแบบดังนี้

1.Master by Coursework

เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นการเรียนในชั้นเรียน ประกอบไปด้วยการเรียนในชั้นเรียน การฟังบรรยาย การเขียนรายงาน และสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) โดยหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ Coursework เช่น Master of Science, Master of Business, Master of Finance เป็นต้น

2.Master by Research

ปริญญาโทรูปแบบ Research เป็นการเรียนที่เน้นการทำวิจัย ประกอบไปด้วยการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องทำวิจัยเรื่องที่สนใจและมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งหัวข้อที่เลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และในระหว่างการทำวิจัยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ หลังจากนั้นจะต้องทำวิทยานิพนธ์ส่งเพื่อขอจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่สนใจเรียนแบบ Research จะต้องมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องระดับหนึ่ง หรือมีประสบการณ์การวิจัยมาก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัย

3.Double Degrees or Dual Degrees

Double Degrees or Dual Degrees หรือหลักสูตรปริญญาโท 2 สาขา ผู้ศึกษาสามารถเลือกเรียน 2 สาขาในเวลาเดียวกันได้ หลังเรียนจบจะได้รับปริญญา 2 ใบพร้อมกัน นับเป็นการเรียนต่อปริญญาโทที่คุ้มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาในการเรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

ในการเรียนต่อโทที่ออส โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี 1 ปีครึ่ง และ 2 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครเรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย

เกณฑ์การรับสมัครเรียนปริญญาโทออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน โดยหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลการเรียน GPA คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS

ระยะเวลาในการรับสมัครปริญญาโทของออสเตรเลีย

โดยปกติมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียจะเข้าเรียน 2 รอบต่อปี คือ เดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม โดยนักศึกษาควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้มีเวลาในการรอการพิจารณาจากสถาบันและการขอวีซ่านักเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโท ออสเตรเลีย

ค่าเล่าเรียนปริญญาโทออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ $25,000 – $45,000 เหรียญต่อปี

เรียนต่อโทที่ออสเตรเลีย ทำงานได้ไหม?

การทำงานระหว่างเรียน

ระหว่างเรียนต่อโทที่ออส นักศึกษาสามารถทำงาน Part-time 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การทำงานหลังจบการศึกษา

หลังจากจบการศึกษา นักศึกษาสามารถขอวีซ่าอยู่ต่อชั่วคราว หรือ Temporary Graduation Visa – Subclass 485 ซึ่งเป็นวีซ่าที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ทำงานหาประสบการณ์หลังจากเรียนจบเหมือนคนออสเตรเลียทั่วไป ได้อีก 3 ปี

อยากเรียนต่อปริญญาโทออสเตรเลีย มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

1.เลือกสาขาที่อยากเรียน และมหาวิทยาลัยที่สนใจ

เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะการเรียนต่อปริญญาโทเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีเป้าหมายในใจว่าอยากเรียนอะไร เรียนไปเพื่ออะไร และหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาหรือหลักสูตรที่สนใจ และมหาวิทยาลัยหลาย ๆ ที่เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในส่วนนี้หากไม่มั่นใจสามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากพี่ ๆ ทีม NAICE ได้เลย โดยเราจะให้คำแนะนำทั้งการเลือกหลักสูตร การเลือกมหาวิทยาลัย การเลือกเมืองที่เหมาะกับคุณที่สุด

2.เตรียมตัวเพื่อสมัครเรียน

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน โดยทั่วไปจะมี

  • ใบจบการศึกษา ผลการศึกษา
  • คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน
  • หนังสือเดินทาง
  • CV/ Resume แสดงประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา
  • Statement of Purpose (SOP) หรือเอกสารแนะนำตัวเอง

3.ยื่นเอกสารสมัครเรียน

เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ยื่นเอกสารสมัครเรียนได้เลย สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในขั้นตอนนี้สามารถยื่นสมัครเรียนผ่าน New Ambitions โดยทีม NAICE ของเราจะเป็นผผู้ดูแลและช่วยเหลือการยื่นสมัครเรียนให้ทั้งหมด

4.รอผลการสมัครเรียน

รอผลการพิจารณาจากสถาบัน หากผ่านการพิจารณาผู้สมัครจะได้รับ Offer Letter จากสถาบัน

5.ยื่นขอวีซ่านักเรียน

เมื่อได้ที่เรียนเรียบร้อยแล้ว ก็ทำวีซ่านักเรียนเตรียมตัวบินกันเลย!

สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนต่อโทออส แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้ต้องเลือกมหาวิทยาลัยไหนเพราะมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีมากมาย สามารถติดต่อให้ New Ambitions เป็นผู้ดูแล ด้วยประสบการณ์การส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำ และดูแลเรื่องเรียนจบต่อครบในที่เดียว

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.