เจาะลึกข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี ออสเตรเลีย

หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย เชื่อว่าหนึ่งในลิสต์ประเทศเป้าหมายของน้อง ๆ ที่มีแพลนเรียนต่อต่างประเทศต้องมี “ออสเตรเลีย” อย่างแน่นอน NAICE จึงได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรี ออสเตรเลียมาฝากกัน รวมทั้งข้อมูลสำหรับคนที่อยากต่อปริญญาโทด้วยนะ

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาที่ออสเตรเลีย

 • ประเทศออสเตรเลียมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูง (GDP per Capita)
 • มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 37 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง และโรงเรียนอาชีวศึกษาสำหรับสายอาชีพ
 • จากการจัดอันดับ QS News Rankings 2020 พบว่า 8 ใน 10 อันดับแรกมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย รู้จักกันในนาม G08 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านงานวิจัย ได้แก่ The University of Melbourne, The Australian National University, The University of Sydney, The University of Queensland, The University of Western Australia, The University of Adelaide, Monash University และ UNSW Australia.

ประเภทของการเรียนต่อปริญญาตรี ออสเตรเลีย

1.Bachelor’s Degrees

หลักสูตรปริญญาตรีแบบมาตรฐานในออสเตรเลีย ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร

2.Bachelor’s with Honours

หลักสูตรปริญญาตรีแบบเกียรตินิยมจะมีระยะเวลาเรียนเพิ่มขึ้น 1 ปี จากปริญญาตรีปกติ เพื่อศึกษา วิจัย และทำ Thesis โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรเดิมที่เรียนอยู่แล้ว

3. Advanced Diplomas or Associate Degrees

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสาขาเทคนิคหรือสายอาชีพ โดยใช้เวลาในการเรียน 3-4 ภาคเรียน หากเทียบกับในเมืองไทยก็เทียบได้กับปวส. นั่นเอง

4.Diploma Courses

หลักสูตรระดับ Diploma เป็นคอร์สวิชาชีพระดับสูง ส่วนใหญ่จะเน้นสอนแบบปฏิบัติจริง ๆ เน้น ๆ ในแต่ละสาขาอาชีพ เหมาะกับคนที่เน้นสายอาชีพ หากเทียบกับในเมืองไทยก็เทียบได้กับปวช. นั่นเอง

ประเภทปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

1.TRADITIONAL OR COURSEWORK MASTER’S

ประกอบด้วยหลักสูตร Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA) โดยแต่ละหลักสูตรเรียน 1-2 ปี

2.INTEGRATED MASTERS AND PHD

หลักสูตรต่อเนื่องมาจากปริญญาตรีโดยตรง โดยมีระยะเวลาเรียนต่อเพิ่มจาก 3 เป็น 6 ปี

3.RESEARCH MASTER’S

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเป็นนักวิจัยโดยเฉพาะ เน้นการศึกษาไปที่การทำวิจัย โดยเป็นหลักสูตรที่เปรียบเสมือนประตูปูทางนักศึกษาสู่ปริญญาเอก หรือก้าวเข้าสู่อาชีพนักวิจัยได้ทันที

4.DUAL/JOINT MASTERS

หลักสูตรนี้มีความพิเศษคือเป็นการเรียน 2 สาขาวิชาพร้อมกัน เมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วจะได้รับปริญญาสองใบ ในสองสาขา

ปริญญาโทหลักสูตร MBA

หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรปริญญาโทอันดับต้น ๆ ของประเทศออสเตรเลีย โดยหลักสูตร MBA ที่ออสเตรเลียมีจุดเด่น ดังนี้

 • หลักสูตรมีชื่อเสียงและได้รับการจัดอันดับระดับโลก
 • มีอัตราการจ้างงานและผลตอบแทนสูง
 • ได้รับการยกย่อง World-class curriculum and orientation backed โดย the Australian Qualifications Framework (AQF)
 • ผลสำรวจ the Corporate Recruiters Survey 2019 พบว่า ความต้องการจ้างงานผู้ที่เรียนจบ MBA สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
 • มีผลสำรวจว่า 9 ใน 10 บริษัทในเอเชียแปซิฟิกวางแผนจ้างนักศึกษาจาก MBA

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโทและเรียนต่อปริญญาตรี ออสเตรเลีย

 • เรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 22,000 – 50,000 AUD หรือประมาณ 500,000 – 1,200,00 บาท ต่อปี
 • เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 20,000 – 45,000 AUD หรือประมาณ 460,000 – 1,000,000 บาท ต่อปี

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ เป็นต้น

ทำไมต้องเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

1.รับประกันคุณภาพด้านการศึกษา

8 มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอยู่ใน 100 อันดับแรกของการจัดอันดับล่าสุดของ QS World University Rankings นอกจากนี้ตามกฎหมายของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น บุคลากรระดับอุดมศึกษาทุกรายในออสเตรเลียต้องผ่านกระบวนการรับรองที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าจะนำเสนอการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูงสุด

2.มี AUSTRALIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK (AQF)

AQF เป็นกรอบการทำงานเพื่อกำกับดูแลและการประกันคุณภาพสำหรับการศึกษา เริ่มใช้ในปี 1995 เพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาในออสเตรเลียซึ่งประกอบด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียน กรอบการทำงานช่วยให้รัฐบาลออสเตรเลียสามารถรองรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของการศึกษาและการฝึกอบรมของออสเตรเลียทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.มี Quality Indicators for Learning and Teaching (QILT)

Quality Indicators for Learning and Teaching (QILT) คือ ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาหลายพันคนทั่วทั้งออสเตรเลีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัย และนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจได้

4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสูง

จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings มหาวิทยาลัยออสเตรเลียทั้งหมด 7 แห่งอยู่ใน 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย 3 แห่ง อยู่ใน 50 อันดับแรกของสาขา Arts and Humanities, Engineering and Technologies, Natural Sciences, Life Sciences and Medicine และ Social Sciences and Management

5.ได้รับการยอมรับระดับสากล

ออสเตรเลียได้รับการยอมรับจากนายจ้างและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก โดย The Education Services for Overseas Students (ESOS) ปี 2000 กำหนดให้สถาบันในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรแก่นักเรียนต่างชาติต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกันในระดับประเทศในด้านคุณภาพการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ และในปี 2021 ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยแนะนำระบบที่ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับผู้ให้บริการการศึกษาเพื่อปกป้องสิทธิของนักเรียนต่างชาติ

6.โอกาสในการวิจัยและพัฒนา

ออสเตรเลียมีการทำวิจัยที่หลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ การแพทย์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์ เนื่องจากมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย รัฐบาล และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งทีมวิจัยของออสเตรเลียเคยร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เช่น Wi-Fi, ยาเพนิซิลิน, ประสาทหูเทียม วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายและการสนับสนุนสาขาวิชาวิจัย

7.โอกาสในการทำงานสูงหลังเรียนจบ

ออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรต่อผู้อพยพมากที่สุดในโลก โดยมีการเสนอสิทธิในการทำงานให้กับนักศึกษาต่างชาติหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และข่าวดีล่าสุด! รัฐบาลออสเตรเลียได้ขยายระยะเวลาในการขอต่อวีซ่าทำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติหลังสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้

 • ปริญญาตรี ขอต่อระยะเวลาวีซ่าจาก 2 ปี เป็น 4 ปี ในสาขาที่กำหนด
 • ปริญญาโท ขอต่อระยะเวลาวีซ่าจาก 3 ปี เป็น 5 ปี ในสาขาที่กำหนด
 • ปริญญาเอก ขอต่อระยะเวลาวีซ่าจาก 4 ปี เป็น 6 ปี

ติดต่อเรา 2 ขั้นตอนง่ายๆ

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.