ทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัย University of Western Australia สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มาดูทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัย University of Western Australia สำหรับนักศึกษาต่างชาติกัน !!!

🎓 ทุน: The Global Excellence Scholarship

🧑‍🎓 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา หรือสูงกว่า

💵 มูลค่าทุน: ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา

🧡 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ระบุ ในปี 2023 สามารถรับทุนการศึกษาสูงถึง AUD$ 48,000 ตลอด 4 ปี

🧡 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ระบุ ในปี 2023 สามารถรับทุนการศึกษาสูงถึง AUD$ 36,000 ตลอด 3 ปี

🧡 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ระบุ ในปี 2023 สามารถรับทุนการศึกษาสูงถึง AUD$ 24,000 ตลอด 2 ปี

🎯 ขั้นตอนการสมัคร: ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ ATAR/WAM จะได้รับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

📚 จำนวนทุน: N/A

🧑‍🎓 คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นสมัครเพื่อขอรับทุนนี้ได้ทุกคน โดยทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– ได้รับการข้อเสนอเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย

– ATAR ขั้นต่ำ 85.00; หรือ WAM ขั้นต่ำ 65.00

คุณสมบัติระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่กำหนดหรือหลักสูตร Pathway เพื่อรับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีที่ยกเว้นมีดังนี้: https://www.uwa.edu.au/study/global-excellence-scholarship#anchor-Internationalqualificationconversion-CA723C55-BB06-469A-8CA4-0DBDBEC25341

คุณสมบัติระดับปริญญาโท / เอก

ในการพิจารณาการรับทุน ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติ (ตามหลักสูตร) โปรแกรมการยกเว้นมีดังนี้: https://www.uwa.edu.au/study/global-excellence-scholarship#anchor-Internationalqualificationconversion-CA723C55-BB06-469A-8CA4-0DBDBEC25341

✅ ทราบผลเมื่อ: หากคุณได้รับทุนการศึกษานี้ ทางสถาบันจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาในการรับทุน โดยจะไม่ได้รับเลือกสำหรับทุนในรอบต่อไปหากไม่ได้รับพิจารณาในครั้งนี้

วันที่ปิดรับสมัคร: N/A

Source: https://www.uwa.edu.au/study/global-excellence-scholarship

Leave a Replay

เกี่ยวกับ Naice

NEW AMBITIONS ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยดูแลและเตรียมการวางแผนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของทุกคน ภารกิจและความมุ่งมั่นของเรากว่า 20 ปี คือการสร้างความมั่นใจและอิสระให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ไม่ว่าจะอายุหรือเชื้อชาติใดๆ

ประเทศไทย

ติดตามเรา

ประเทศเนปาล

ติดตามเรา

โพสต์ล่าสุด

Q&A

Do you have a dream Destination on your mind?

Let's help you choose the best suited option! Get Free Counselling with our Counsellors and plan your study abroad journey

Leave Us Your Info

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.