Student Visa (Subclass 500) คืออะไร ?

การเลือกเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทุกคนควรได้ลองและเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ท้าท้ายในชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องการมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ วีซ่านักเรียน โดยเฉพาะวีซ่านักเรียน (Subclass 500)

วีซ่านักเรียนคืออะไร?

ทำยังไงถึงจะได้วีซ่า?

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

วันนี้NAICE มัดรวมรายละเอียดของวีซ่านักเรียน (Subclass 500) มาด้านล่างแล้ว

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน (Subclass 500)

วีซ่านักเรียน (Subclass 500) คือวีซ่าชั่วคราวสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน และอนุญาตให้อาศัย ทำงาน และศึกษาในออสเตรเลียได้สูงสุด 5 ปี ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน สำหรับวีซ่านี้ ทางระฐบาลออสเตเลียอนุญาตให้ทำงานได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียนและไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน (Subclass 500) อยู่ที่ 650 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 15,550 บาท ณ ปัจจุบัน (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 1 AUD = 23.92 บาท ณ 11/10/2022)

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียน (Subclass 500)

1. จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา หรือ Letter of Offer หากทำการสมัครสำเร็จและเป็นไปด้วยดี ทางสถาบันการศึกษาที่เลือกไว้จะส่งจดหมายตอบรับในการเข้ารับการศึกษา

2. เอกสารการยืนยันการลงทะเบียน หรือ Confirmation of Enrolment (CoE) เป็นเอกสารที่จะออกโดยสถาบันการศึกษาที่เลือกไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของคุณในหลักสูตรเฉพาะ ซึ่งเอกสารจะถูกส่งถึงคุณหลังจากที่คุณยอมรับข้อเสนอและชำระเงินมัดจำแล้ว คุณจะต้องแนบสำเนาเอกสารนี้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อให้รัฐบาลออสเตรเลียมีหลักฐานว่าคุณได้ลงทะเบียนในหลักสูตรที่คุณประกาศไว้

3. หลักฐานความสามารถภาษาอังกฤษ คุณจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากหลักสูตรการศึกษาของออสเตรเลียสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใบรับรองนี้จะพิสูจน์ให้รัฐบาลออสเตรเลียเห็นว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในหลักสูตรที่กำหนด – คะแนน IELTS หรือ PTE มีความจำเป็นในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่ไม่จำเป็นถ้าหากต้องการเรียนแค่คอร์สเรียนภาษา

4.ข้อกำหนดพิจารณาการเข้าประเทศชั่วคราว หรือ Genuine Temporary Entrant (GTE) ในการเขียน GTE ให้ไม่มีปัญหาในการขอวีซ่า คุณต้องเขียนให้ครอบคลุมและไม่นอกเหนือจากทั้ง 2 ประการนี้: – คุณมาออสเตรเลียเพื่อเรียนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นใด 🧡 – คุณจะพำนักอยู่ในออสเตรเลียชั่วคราวเท่านั้น และไม่อยู่เกินระยะเวลาวีซ่า การระบุรายละเอียดเล็กน้อยๆ สามารถช่วยให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเช่น ความสัมพันธ์ในบ้าน หรือมีงานที่จำเป็นต้องกลับไปทำต่อในอนาคต ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นการพิสูจน์ถึงความตั้งใจของคุณที่จะกลับบ้านเมื่อสิ้นสุดวีซ่า ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นการพิสูจน์ถึงความตั้งใจของคุณที่จะกลับบ้านเมื่อสิ้นสุดวีซ่า

5. หลักฐานทางการเงิน คุณต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่าคุณสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ตลอดระยะเวลาที่อยู๋ในประเทศออสเตรเลีย เช่น จัดทำใบแจ้งยอดธนาคาร หลักฐานการมอบทุน หรือทุนการศึกษา สิ่งนี้จะพิสูจน์ว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตรของคุณ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก

6. ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ Overseas หรือ Student Health Cover (OSHC) ในฐานะนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย คุณต้องมีOSHCตลอดระยะเวลาที่คุณพำนักอยู่ หากคุณไม่ได้แสดงหลักฐานว่าคุณได้ซื้อประกันนี้ การขอวีซ่านักเรียนของคุณจะถูกปฏิเสธ OSHC จะช่วยคุณ:

🧡 ชำระค่ารักษาพยาบาลหรือค่ารักษาพยาบาลขณะเรียนที่ออสเตรเลีย 🧡 จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ 🧡 ให้ความคุ้มครองรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

7. ข้อกำหนดด้านสุขภาพ รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้นักเรียนต่างชาติทุกคนมีสุขภาพที่ดีก่อนเดินทางเข้าประเทศ ด้วยเหตุนี้ คุณต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรังรองจากประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช International Organization for Migration (IOM) ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลภูเก็ต และ โรงพยาบาลเอกอุดร

8. ข้อกำหนดลักษณะตัวบุคคล ข้อกำหนดลักษณะตัวบุคคล เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยคัดกรองคนก่อนเข้าไปยังประเทศออสเตรเลีย ทางที่ดีคือ คุณจะต้องตอบให้ตรงกับคำถาม และต้องเป็นความจริง

ติดต่อสอบถามทีม NAICE เพื่อช่วยแนะแนวรายละเอียดให้กับคุณ 🧡

Source: https://www.studyaustralia.gov.au/english/latest-travel-and-visa-advice/updates/step-by-step-guide-to-visa-and-entry-requirements

Leave a Replay

เกี่ยวกับ Naice

NEW AMBITIONS ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยดูแลและเตรียมการวางแผนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของทุกคน ภารกิจและความมุ่งมั่นของเรากว่า 20 ปี คือการสร้างความมั่นใจและอิสระให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ไม่ว่าจะอายุหรือเชื้อชาติใดๆ

ประเทศไทย

ติดตามเรา

ประเทศเนปาล

ติดตามเรา

โพสต์ล่าสุด

Q&A

Do you have a dream Destination on your mind?

Let's help you choose the best suited option! Get Free Counselling with our Counsellors and plan your study abroad journey

Leave Us Your Info

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.