Overseas Student Health Cover (OSHC)

Overseas Student Health Cover (OSHC) หรือประกันสุขภาพนักเรียน

ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติ หรือ Overseas student health cover (OSHC)

ทำไมต้องมีประกันสุขภาพ ?

ประกันสุขภาพนี้น้องๆจะได้การครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหมอ ค่าโรงพยาบาล ค่ารถพยาบาล และค่ายาที่น้องๆอาจจะต้องเสีย หากน้องๆมีการเจ็บป่วยในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย

OSHC คืออะไร?

การประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas student health cover – OSHC) คือประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

  • การรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล
  • การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
  • ยาตามใบสั่งแพทย์
  • ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล

OSHC ไม่ครอบคลุมอะไร?

•ค่าพบแพทย์เฉพาะทางบางสาขา เช่น physiotherapists, optometrists, osteopaths, chiropractors, naturopaths, dentist

•ค่ายาที่นอกเหนือจากใบสั่งยาของแพทย์ GP หรือยาที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ Pharmaceutical Benefits Scheme

•การรักษาบางประเภทกรมธรรม์ไม่ครอบคลุม

•กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนด

Overseas Student Health Cover (OSHC) มี 3 แบบแผน น้องๆสามารถเลือกได้คือ

  • Single Cover เป็นกรมธรรม์เดี่ยว เหมาะสำหรับน้องๆที่ถือวีซ่านักเรียนและเดินทางคนเดียว
  • Couple Cover เป็นกรมธรรม์แบบคู่ เหมาะสำหรับน้องๆที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่มีคู่สมรส ติดตามมาด้วย
  • Family Cover กรมธรรม์แบบครอบครัว เหมาะสำหรับน้องๆที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่มีครอบครัว (คู่สมรสและลูก) ติดตามมาด้วย

โดยราคาประกัน OSHC จะขึ้นอยู่ระยะเวลาในการเรียนต่อและแบบแผนที่เลือก ยิ่งเรียนนานเบี้ยประกันที่ต้องส่งก็สูงขึ้น แต่วงเงินประกันก็จะสูงขึ้นเช่นกัน

ทำไมประกัน OSHC จึงมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ?

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการขอวีซ่า Department of Immigration (กระทรวงการเข้าเมือง) กำหนดให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนทุกคน ต้องมีประกัน OSHC ขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ตามเงื่อนไข 8501 หากนักเรียนต่างชาติที่ไม่มี OSHC จะถูกยกเลิกวีซ่า

นอกจากนั้นการรักษาพยาบาลที่ออสเตรเลียค่อนข้างแพง ค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า $600 ต่อวัน แต่หากมีประกัน OHSC แล้วจะมีค่ารักษาเบื้องต้นอยู่ที่ $250 ซึ่งช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

วิธีการใช้สิทธิประกันสุขภาพ OSHC

•นำบัตรประกันสุขภาพ OSHC พร้อมหลักฐานประจำตัว ไปด้วยทุกครั้งเมื่อพบแพทย์ GP

•คลินิกบางแห่งมีบริการ direct billing โดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกัน โดยที่เราไม่ต้องออกเงินล่วงหน้า ส่วนในกรณีที่คลินิกไม่มีบริการนี้ เราจะต้องจ่ายเงินไปก่อน และทำเรื่องเคลมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ภายหลัง

•กรณีที่เข้าโรงพยาบาล จะต้องติดต่อบริษัทประกันทันที เพื่อจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย

บริษัทที่ให้บริการ โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลีย

  1. Australian Health Management 2. BUPA Australia 3. Medibank Private 4. NIB 5. Allianz

แหล่งข้อมูล: https://oshcaustralia.com.au/en

Leave a Replay

เกี่ยวกับ Naice

NEW AMBITIONS ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยดูแลและเตรียมการวางแผนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของทุกคน ภารกิจและความมุ่งมั่นของเรากว่า 20 ปี คือการสร้างความมั่นใจและอิสระให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ไม่ว่าจะอายุหรือเชื้อชาติใดๆ

ประเทศไทย

ติดตามเรา

ประเทศเนปาล

ติดตามเรา

โพสต์ล่าสุด

Q&A

Do you have a dream Destination on your mind?

Let's help you choose the best suited option! Get Free Counselling with our Counsellors and plan your study abroad journey

Leave Us Your Info

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.