ข้อควรรู้ก่อนไปทำงานออสแบบถูกกฎหมาย

ไปทำงานออสแบบถูกกฎหมาย

หนึ่งในข้อดีของการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย คือ นักเรียนสามารถทำงานได้! วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในออสเตรเลียมาฝาก สำหรับคนที่ถือวีซ่านักเรียนและอยากทำงานเพื่อหารายได้เสริม หรือคนที่อยากไปทำงานในออสเตรเลียแต่ยังไม่มีวีซ่าให้ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อไปทำงานที่ออส ถูกกฎหมาย ไม่ถูกส่งตัวกลับ!

วีซ่าประเภทใดบ้าง มีแล้วสามารถไปทำงานออสได้ถูกกฎหมาย

วีซ่าไปทำงานออสแบบถูกกฎหมาย

1. Student Visa

Student VISA หรือวีซ่านักเรียน นักเรียนต่างชาติที่มีวีซ่านักเรียนสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ไม่จำกัดระยะเวลาทำงานต่อนายจ้าง และในช่วงปิดเทอมสามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมง 

2. Work and Holiday Visa

วีซ่า Work and Holiday Visa เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถไปเรียน ท่องเที่ยว พร้อมไปทำงานที่ออส ถูกกฎหมาย ซึ่งแต่ละปีก็จะมีโควตาจำนวนจำกัด โดยผู้ที่ถือวีซ่านี้สามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงทำงาน แต่ต้องทำงานกับนายจ้างแต่ละแห่งได้นานสุด ไม่เกิน 6 เดือน เรียกง่าย ๆ ว่าต้องเปลี่ยนงานใหม่ทุก 6 เดือน และอยู่ออสเตรเลียได้เพียง 1 ปีเท่านั้น

ลักษณะการจ้างงานที่ออสเตรเลีย

การจ้างงานที่ออสเตรเลียแบบถูกกฎหมาย

ลักษณะการจ้างงานที่ออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

Full-time employee

Full-time คืองานประจำที่ทำงานเต็มเวลา โดยทั่วไปจะทำงานประมาณ 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้ที่ถูกจ้างแบบ Full-time จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น สิทธิ์ลาป่วย ลาพักร้อน ลาหยุดยาวโดยที่ยังได้รับค่าจ้างปกติ และมีสิทธิ์ได้เงินชดเชยหากถูกให้ออกจากงาน

Part-time employee

การทำงาน Part-time คืองานที่มีชั่วโมงการทำงานน้อยกว่างานประจำ โดยจะต้องมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเกี่ยวกับเวลาทำงาน เช่น จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน เวลาเริ่มและเลิกงาน โดยจะต้องจ้างอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งพนักงาน Part-time จะได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานประจำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงาน

Casual employee

Casual เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวที่เวลาทำงานไม่แน่นอน และไม่ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับ Full-time และ Part-time แต่มักจะได้เงินสูงกว่า เพราะเป็นลักษณะงานที่มีความไม่แน่นอนของจำนวนชั่วโมงทำงาน หรือมีโอกาสที่จะถูกจ้างในวันหยุด และนายจ้างสามารถเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Contracting

Contracting เป็นการจ้างงานที่มีการระบุระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างงาน มักจ้างเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากทำงานในที่เดิม ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ แต่จะไม่ได้รับสวัสดิการพนักงานจากนายจ้าง

ประเภทงานที่นิยมทำในออสเตรเลีย

ประเภทงานถูกกฎหมายในออสเตรเลีย

หลายคนที่อยากไปทำงานที่ออส ถูกกฎหมายอาจเกิดคำถามว่า จะไปทำงานอะไรดี? มีงานอะไรให้ทำได้บ้าง? ต้องบอกเลยว่าจริงๆ แล้วงานในออสเตรเลียมีหลายประเภทที่สามารถทำได้ แถมยังรายได้ดีอีกด้วยนะ ยกตัวอย่างเช่น

  • Hospitality (งานบริการ) เหมาะสำหรับคนที่ชอบงานบริการ ชอบพบปะพูดคุยกับคนอื่น ๆ เช่น พนักงานดูแลทำความสะอาด พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บเงิน เป็นต้น
  • Delivery (จัดส่งสินค้า) เช่น พนักงานจัดส่งอาหาร พนักงานจัดส่งพัสดุ พนักงานจัดส่งเอกสาร เป็นต้น งานประเภทนี้เหมาะกับคนที่ชอบขับรถ ชอบการเดินทาง 
  • Administrative (งานธุรการ) เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการประสานงาน งานเอกสาร เช่น ผู้ดูแลระบบ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานธุรการ เป็นต้น
  • Health Care Services (งานบริการสุขภาพ) เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูแลผู้อื่น รักเด็ก เช่น พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
  • Retail (ธุรกิจค้าปลีก) งานในร้านขายปลีกทั่วไป งานร้านสะดวกซื้อ ร้านเสื้อผ้า เช่น พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานขาย

ข้อควรรู้ก่อนไปทำงานที่ออส ถูกกฎหมาย

ข้อควรรู้ก่อนไปทำงานที่ออสแบบถูกกฎหมาย

1. เวลาที่อนุญาตให้ทำงาน

ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า สำหรับ Student Visa จะอนุญาตให้ทำได้เพียง 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ในขณะที่ Work and Holiday Visa ไม่จำกัดชั่วโมง แต่ต้องเปลี่ยนงานใหม่ทุก ๆ 6 เดือน

2. ต้องมี Tax File Number

คนที่จะไปทำงานที่ออสเตรเลีย จะต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax File Number (TFN)) เป็นของตนเอง โดยสมัครได้เองที่เว็บไซต์ของ Australia Taxation Office (ATO)

3. ขอใบ Payment Summary

เมื่อลาออกจะต้องได้ใบสรุปรายได้ (Payment Summary) จากนายจ้าง โดยจะมีรายละเอียดถึงจำนวนเงินที่เราได้และจำนวนภาษีที่นายจ้างได้หักไป เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นำไปยื่นขอการคืนภาษี

4. ยื่น Tax Return

ลูกจ้างสามารถยื่น Tax Return เพื่อขอคืนเงินภาษีได้

มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าคงมีหลายคนเริ่มอยากไปทำงานออสแบบถูกกฎหมาย และใครที่กำลังมองหาเอเจนซี่รับทำวีซ่านักเรียนไปออสเตรเลีย NAICE มีบริการรับทำวีซ่านักเรียน โดยจัดการดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวีซ่า เพื่อให้สามารถไปทำงานออสได้ถูกกฎหมาย ไม่ถูกส่งกลับแน่นอน!

Leave a Replay

เกี่ยวกับ Naice

NEW AMBITIONS ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยดูแลและเตรียมการวางแผนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของทุกคน ภารกิจและความมุ่งมั่นของเรากว่า 20 ปี คือการสร้างความมั่นใจและอิสระให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ไม่ว่าจะอายุหรือเชื้อชาติใดๆ

ประเทศไทย

ติดตามเรา

ประเทศเนปาล

ติดตามเรา

โพสต์ล่าสุด

Q&A

Do you have a dream Destination on your mind?

Let's help you choose the best suited option! Get Free Counselling with our Counsellors and plan your study abroad journey

Leave Us Your Info

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.