เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกสัญชาติได้ ทำยังไงให้ได้ Permanent Residence (PR) ที่ออสเตรเลีย

สำหรับใครที่อยากไปเรียนที่ออสเตรเลียและหวังจะขอ Permanent Residence (PR) เพื่อเป็นพลเมืองชาวออสเตรเลีย ต้องดู!!

Permanent Residence (PR) คือ สถานะ ผู้อยู่อาศัยตามกฎหมาย โดยบุคคลดังกล่าวไม่ใช่พลเมืองของประเทศนั้นๆแต่มีสิทธิ์อาศัยถาวร

ผู้สมัครต้องการขอสัญชาติจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าที่ถูกกฎหมายมากกว่า 4 ปี และออกนอกจากออสเตรเลียไม่เกิน 12 เดือน

ผู้สมัครจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมและศีลธรรม โดยจะมีการประเมินหลายอย่าง เพื่อให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียมั่นใจว่าผู้สมัครสามารถเชื่อฟังและทำตามกฎหมายของออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมและศีลธรรม โดยจะมีการประเมินหลายอย่าง เพื่อให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียมั่นใจว่าผู้สมัครสามารถเชื่อฟังและทำตามกฎหมายของออสเตรเลีย

ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และต้องเข้ารับทำแบบทดสอบสัญชาติออสเตรเลีย โดยจะต้องทำคะแนนได้มากกว่า 75% ของแบบทดสอบภาษาอังกฤษและตอบคำถามค่านิยมของออสเตรเลียได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีความรู้และความเข้าใจถึงการเป็นพลเมืองประเทศออสเตรเลีย

ติดต่อพูดคุยกับทีม NIACE เพื่อวางแผนอนาคตของคุณที่ออสเตรเลีย

แหล่งข้อมูล: https://www.bbc.com/thai/international-60162480 https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/become-a-citizen/permanent-resident#Eligibility

Leave a Replay

เกี่ยวกับ Naice

NEW AMBITIONS ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยดูแลและเตรียมการวางแผนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของทุกคน ภารกิจและความมุ่งมั่นของเรากว่า 20 ปี คือการสร้างความมั่นใจและอิสระให้กับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ไม่ว่าจะอายุหรือเชื้อชาติใดๆ

ประเทศไทย

ติดตามเรา

ประเทศเนปาล

ติดตามเรา

โพสต์ล่าสุด

Q&A

Do you have a dream Destination on your mind?

Let's help you choose the best suited option! Get Free Counselling with our Counsellors and plan your study abroad journey

Leave Us Your Info

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.