ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก University of Queensland

🎓 ทุน: UQ International Excellence Scholarship

🧑‍🎓 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ปริญญาโท

💵 มูลค่าทุน: 🧡ค่าเล่าเรียนลดลง 25% ต่อภาคการศึกษา

🎯 ขั้นตอนการสมัคร: ผู้สมัครปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ระหว่างประเทศทั้งหมดจากประเทศที่เป็นตัวแทนจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

จำนวนทุน: N/A

🧑‍🎓 คุณสมบัติผู้สมัคร: 1. ไม่ใช่นักเรียนของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ 2. ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 6.75 หรือสูงกว่า (ในระดับ UQ 7) 3. คุณสมบัติและผลคะแนนภาษาอังกฤษของผู้สมัครต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในการขอทุน 4. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา 5. ได้รับข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติที่ UQ โดยเริ่มในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ปี 2023 ซึ่งรวมถึงหลักสูตรส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

✅ ทราบผลเมื่อ: หากคุณได้รับทุนการศึกษานี้ ทางสถาบันจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และแจ้งให้คุณทราบถึงกำหนดเวลาในการรับทุน หากคุณได้รับทุน ส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% จะถูกนำไปใช้ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนวันครบกำหนดค่าเล่าเรียน

❌ วันที่ปิดรับสมัคร: N/A

หากน้องๆ สนใจทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ University of Queensland. อย่ารอช้า !

รีบทักแชท มาปรึกษากับทีม NAICE เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย และเตรียมตัวยังไงเพื่อให้ได้ทุนการศึกษาในปีนี้ ! 🧑‍🎓

Welcome

Sign up to get all thefashion news, website updates, offers and promos.